Έγχρωμος υπερηχογράφος.

Η χρήση του υπερήχου,
τόσο στην ιατρική του ανθρώπου, όσο και στην κτηνιατρική,
έχει όλο και αυξανόμενη σημασία τα τελευταία χρόνια.
Ενδεικτικά, σε παθήσεις της καρδιάς, των νεφρών, στην υπερπλασία του προστάτη,
στον έλεγχο ενδοκοιλιακών όγκων, καθώς και στη διερεύνηση πυομήτρας ή εγκυμοσύνης
η χρήση του υπερήχου είναι απαραίτητη.
Τα θετικά της εξέτασης είναι,
πως δεν είναι καθόλου επεμβατική,
τις περισσότερες φορές δεν απαιτεί καν ηρέμηση,
ενώ δεν είναι και καθόλου επίπονη για το ζώο.
Με την χρήση του έχρωμου, κτηνιατρικού υπερήχου του κτηνιατρείου μας,
πραγματοποιούμε λήψεις των κοιλιακών οργάνων με μεγάλη ευκρίνεια και ανάλυση,
καθώς και λεπτομερείς καρδιολογικούς ελέγχους.
Τα αποτελέσματα γράφονται απευθείας σε CD ή μπορεί να αποσταλούν και στο mail σας.