Ψηφιακή Ακτινογραφία.

Η ακτινολογική διερεύνηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην σύγχρονη κτηνιατρική,
στην προσπάθεια μας να διελευκάνουμε τα διάφορα
παθολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
Ιδιαίτερα για ορθοπεδικά προβλήματα,όπως η δυσπλασία των ισχύων, για τη διέρευνηση
ενδοκοιλιακών όγκων καθώς και για τον έλεγχο καρδιολογικών προβλημάτων
ή πνευμονιών, η λήψη ακτινογραφιών είναι επιβεβλημένη.
Το ιατρείο μας πρόσφατα, εξοπλίστηκε με τελευταίας τεχνολογίας
ακτινολογικό εξοπλισμό, ο οποίος μας επιτρέπει, την λήψη ακτινογραφιών με
υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια, κάτι που μας δίνει την δυνατότητα
ασφαλέστερης διάγνωσης. Οι ψηφιακές αυτές ακτινογραφίες γράφονται σε
CD ή μπορεί να αποσταλούν απευθείας σε mail.