ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Αν και η αξία των εμβολιασμών, αναφέρθηκε και στην προληπτική ιατρική, η σημασία τους είναι τεράστια, για να περιοριστούμε, μόνο εκεί. Οι τακτικοί εμβολιασμοί, αποτελούν τον βασικότερο άξονα προστασίας του ζώου μας, από τις λοιμώδεις ασθένειες. Το πρόγραμμα εμβολιασμού που εφαρμόζουμε στο κτηνιατρείο μας, είναι συνυφασμένο με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και με τις επίσημες οδηγίες χρήσης των εμβολίων, ενώ προσαρμόζεται κάθε φορα στον τρόπο ζωής του ζώου σας, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ασφάλεια του.
Ιδιαίτερη μνεία, θα πρέπει να γίνει στο εμβόλιο της λύσσας, το οποίο δεν θα πρέπει να αμελείτε, μιας και η λύσσα είναι μια νόσος, ιδιαίτερα δύσκολο να εκριζωθεί από τον ελλαδικό χώρο, άλλα και στην σημασία της ευλαβικής τήρησης του εμβολιακού προγράμματος, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την προστασία του ζώου μας.