ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Καρδιολογικά Πνευμονολογικά Δερματολογικά Ουρολογικά Γαστρεντερολογικά ΕνδροκρινολογικάΝευρολογικά Οφθαλμολογικά  περιστατικά

Το πάθος μας για την παθολογία, αλλά και η μακροχρόνια ενασχόληση μας με αυτή, μας δίνουν την δυνατότητα, να αντιμετωπίζουμε με σιγουριά και αποτελεσματικά, τις όποιες προκλήσεις μπορεί να παρουσιαστούν. Η λεπτομερής λήψη του ιστορικού και η ενδελεχής κλινική εξέταση, μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του ζώου σας, η οποία συμπληρώνεται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών (εξέταση αίματος – ούρου) και απεικονιστικών (ακτινογραφίες – υπέρηχοι) εξετάσεων, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες. Σκοπός μας είναι πάντοτε η πλήρης ίαση των ζώων, ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι πιθανό, η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.