Αναισθησιολογία


Πολλές φορές η αναισθησία, μπορεί να αποδειχτεί ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία των επεμβάσεων. Στο κτηνιατρείο μας η εγκατάσταση της αναισθησίας, γίνεται είτε με ενέσιμα φάρμακα, είτε με εισπνεόμενο αέριο, από ειδική αναισθητική μηχανή. Τα αναισθητικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, προσαρμόζονται κάθε φορά στην γενική κατάσταση αλλά και στην ασθένεια του ζώου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ιδανική διάρκεια της αναισθησίας, αλλά και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το ζώο σας. Επιπλέον, καθόλη την διάρκεια της αναισθήσιας, η κατάσταση του ζώου παρακολουθείτε, από ειδικά μηχανήματα (monitors), κάτι που συμβάλει ακόμα περισσότερο στην ασφάλεια της αναισθησίας.