ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Στο κτηνιατρείο μας διαθέτουμε, μια πλήρη γκάμα κτηνιατρικών φαρμάκων, έτσι ώστε να καλύπτονται επαρκώς, οι ανάγκες των ζώων σας.
 Επιδίωξη μας είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται να είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και όσο είναι δυνατόν, οικονομικά.