ΣΤΕΙΡΩΣΗ.

Ο όρος στείρωση, στα θηλυκά, αναφέρεται συνήθως στην ωοθυστερεκτομή τους, δηλαδή στην χειρουργική αφαίρεση του συνόλου του γεννητικού τους συστήματος (ωοθήκες και μήτρα), ενώ στα αρσενικά στον ευνουχισμο τους, δηλαδή στην χειρουργική αφαίρεση και των δύο όρχεων. Αν και υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, στείρωσης, δεν επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα των δύο που προαναφέρθηκαν, ή μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές, για αυτό και στο κτηνιατρείο μας, εφαρμόζουμε μόνο τις δύο αυτές μεθόδους. Η καλύτερη ηλικία για την στείρωση, είναι μετά τους 7 με 8 μήνες ή αφού τα θυληκά παρουσιάσουν την πρώτη τους περίοδο και μετά, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και η ενήβωση τους.

 

Πλεονεκτήματα:

  • Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Έρευνες έχουν δείξει, πως οι στειρωμένοι αρσενικοί σκύλοι ζουν ως και 18% περισσότερο από τους αστείρωτους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους στειρωμένους θυληκούς σκύλους, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 23%.
  • Καλύτερη υγεία του ζώου: Τα στειρωμένα ζώα, έχουν πολύ λιγότερες, έως και μηδαμινές πιθανότητες να εμφανίσουν πολύ σοβαρές ασθένειες του γεννητικού συστήματος, όπως είναι η πυομήτρα, ο καρκίνος της μήτρας ή του μαστού για τα θυληκά ζώα και ο καρκίνος των όρχεων ή η υπερπλασία του προστάτη για τα αρσενικά. Επειδή η εμφάνιση των ασθενειών αυτών, εξαρτάται από την επίδραση των ορμονών, όσο πιο κοντά γίνει η στείρωση στην ηλικία που αναφέρθηκε στην αρχή του άρθρου, τόσο πιο πολύ μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης τους.
  • Διόρθωση της συμπεριφοράς του ζώου: Η στείρωση απαλύνει ή και διορθώνει ακόμα, αρκετές προβληματικές εκδηλώσεις συπεριφοράς των ζώων, όπως είναι η επιθετικότητα και το μαρκάρισμα της περιοχής (με μικρής ποσότητας, δύσοσμο ούρο) για τα αρσενικά, καθώς και η διαρκής ανυσηχία ή το επίμονο νιαούρισμα (στις γάτες) για τα θυληκά, την περίοδο του οίστρου τους.
  • Αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων: Είναι ίσως από τα πιο σοβαρά πλεονεκτήματα, καθώς οι κυήσεις αυτές οδηγούν στη γέννηση κουταβιών ή γατιών, που πολύ δύσκολα μπορούν να υιοθετηθούν και γιγαντώνουν το ήδη τεράστιο πρόβλημα των αδεσπότων ζώων.

Μειονεκτήματα:

  • Κίνδυνοι επιπλοκών από τη γενική αναισθησία, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου: Οι επιπλοκές αυτές όμως είναι πολύ σπάνιες, καθώς το χειρουργείο αυτό, θεωρείται ρουτίνας, ενώ τα ζώα που χειρουργούνται είναι μικρά σε ηλικία, επομένως η κατάσταση της υγείας τους, είναι συνήθως αρκετά καλή και τους επιτρέπει να υποστηρίξουν την αναισθησία.
  • Τάση παχυσαρκίας: Μετά την στείρωση, έχουμε συνήθως πτώση του μεταβολικού ρυθμού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους του ζώου, με δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία του. Το ενδεχόμενο όμως αυτό εξαλείφεται, αν δεν παραλείπεται η καθημερινή άσκηση του και αν αλλάξει η ποσότητα καθώς και η ποιότητα του φαγητού του, επιλέγοντας ειδική διατροφή για στειρωμένα ζώα.
Ελευθέριος Γινάργυρος,
Κτηνίατρος Α.Π.Θ.